Reglement

Reglement voor het toernooi om de “VOLHARDING BOKAAL”:

 1. Op ieder van de 29 onderdelen kan 1 rijder/rijdster en eventuele reserverijd(st)er worden opgegeven.
 2. Een rijder/rijdster mag slechts in één leeftijdscategorie starten.
 3. Een rijder/rijdster mag op maximaal 2 afstanden starten.
 4. Een rijder/rijdster mag maximaal twee categorieën hoger worden ingezet dan de voor hem/haar geldende leeftijdscategorie.
 5. In de categorie veteranen starten uitsluitend veteranen.
 6. Veteranen mogen ook in de categorie senioren starten.
 7. Uitsluitend opgegeven reserverijd(st)ers (1steof 2de) mogen ingezet worden in de categorie waarvoor opgegeven.
 8. Deelnemers, voorzien van de juiste kleur armband, dienen zich tijdig aan de start te melden. Te laat aan de start verschijnen houdt diskwalificatie in. N.B. het tijdschema is een richtlijn, maar niet bindend.
 9. 24 uur voor aanvang van het toernooi (uiterlijk vrijdag 8 februari tot 18:00 uur) kan per e-mail aan erwinvaneis@hotmail.comof telefoon 06-47780488 een opgegeven reserverijd(st)er worden ingezet.
 10. Het tijdschema dient uitsluitend als richtlijn voor de starttijden. Door omstandigheden kan er worden afgeweken van deze tijden.
 11. Een vereniging kan alleen dat lid als deelnemer inschrijven die in het bezit is van zowel een geldig abonnement als licentie.
 12. Op ieder onderdeel krijgt de winnende vereniging evenveel punten als er deelnemende verenigingen zijn. De als tweede eindigende vereniging 1 punt minder, enz. Bij gelijke stand op een onderdeel is er puntendeling van toepassing. De winnaar van de Volharding Bokaal is de vereniging die op de 29 onderdelen de meeste punten heeft behaald, die met de op èèn na meeste punten 2eenz. Indien meerdere verenigingen hetzelfde aantal punten behalen, word de onderlinge eindstand bepaald door het aantal overwinningen op de onderdelen. Is ook dat gelijk dan volgt er een ex-aequo.
 13. Naast dit reglement zijn ook de KNSB-reglementen van toepassing. In gevallen waarin de reglementen niet voorzien beslist de scheidsrechter en/of de organisatie.
 14. De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor welke schade of letsel dan ook.