Reglement

REGLEMENT VOOR HET TOERNOOI OM DE "VOLHARDINGBOKAAL".

 1. Op ieder van de 29 onderdelen kan 1 rijder/rijdster en eventuele reserves worden opgegeven. 
 2. Een rijder/rijdster mag slechts in één leeftijdscategorie starten. 
 3. Een rijder/rijdster mag op maximaal 2 afstanden starten. 
 4. Een rijder/rijdster mag maximaal twee categorieën hoger ingezet worden dan de voor hem/haar geldende leeftijdscategorie. 
 5. In de categorie veteranen starten uitsluitend veteranen. 
 6. Veteranen mogen ook in de categorie senioren starten. 
 7. Uitsluitend opgegeven reserves (1ste of 2de) mogen ingezet worden in de categorie waarvoor opgegeven. 
 8. Deelnemers voorzien van de juiste kleur armband, dienen zich tijdig aan de start te melden. Te laat aan de start houdt diskwalificatie in. N.B. het tijdschema is een richtlijn, maar niet bindend. 
 9. Tot een ½ uur voor de aanvang van het toernooi kan schriftelijk een opgegeven reserve worden ingezet. 
 10. Het tijdschema dient uitsluitend als richtlijn voor de starttijden. Door omstandigheden kan er van worden afgeweken. 
 11. Een vereniging kan alleen dat lid als deelnemer inschrijven die in het bezit is van zowel een geldig abonnement als licentie. 
 12. Op ieder onderdeel krijgt de winnende vereniging evenveel punten als er deelnemende verenigingen zijn, de als tweede eindigende 1 punt minder, enz. Bij gelijke stand op een onderdeel is er puntendeling. Winnaar is de vereniging die op de 29 onderdelen de meeste punten heeft gehaald, die met de op één na meeste punten 2de enz. Indien meerdere verenigingen hetzelfde aantal punten behalen wordt de onderlinge eindstand bepaald door het aantal overwinningen op de onderdelen. Is ook dat gelijk dan volgt er een ex-aequo. 
 13. Naast dit reglement zijn ook de KNSB reglementen van toepassing, in gevallen waarin de reglementen niet voorzien beslist de scheidsrechter en/of de organisatie. 
 14. De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor welke schade of letsel dan ook.